Workshop soppdyrking

Praktisk info

Fra: 08.04.2019 19:00

Til: 08.04.2019 20:30

Adresse: Allégaten 41, 5007 Bergen, Norway

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris medlem: Kr 400

Pris ikke-medlem: Kr 600

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Dyrking av sopp i kaffegrut. Teoridelen er gratis, åpen for alle!

Vi følger opp de flotte resultatene fra kurs i bruk av kaffegrut til dyrking av østerssopp høsten 2017. Workshopen blir lagt opp tredelt der første møte vil gi en intro til kaffegrut som ressurs og soppdyrking generelt v/Åge Oterhals. Personer med erfaring fra soppdyrking basert på grut eller andre substrat ønskes spesielt velkommen for å dele erfaringer. Ta gjerne med bilder som viser hva som er oppnådd.

Andre del vil være et møte der vi starter soppkulturer med østerssopp basert på dyrkingsposer og soppmycel fra Gruten. Avtale om hvem som ønsker å delta samt tid for andre samling blir avtalt på første møtet. Innkjøp av dyrkingssett blir gjort av foreningen og vi deler på utgiftene.
Tredje samling (tid avtales på andre samling) blir en oppsummering med deling av erfaringer.

Du trenger minst 800 g med kaffegrut for å starte en kultur på 1 kg (inkl. 200 g soppmycel). Dette vil kunne gi 20% av vekten i østerssopp. Den enkelte deltager blir ansvarlig for å samle inn kaffegrut og ta med til andre samling.

Pris:
Medlemmer: 400 kroner
Ikke-medlemmer: 600 kroner
Betales direkte til kursleder ved andre samling.