Artskunnskapstur til Rambjøra landskapsvernområde

Praktisk info

Dato: 28.06.21

Tidspunkt: 18:00 - 20:00

Adresse: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis, Norway

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris fra: Gratis

Ledere

Justine Parer

j_parer@hotmail.com

Arrangementet er stengt for påmelding

Bli med på tur til Rambjøra landskapsvernområde med botaniker Bjørn Moe! Turen er gratis og åpen for alle interesserte.

Bli med på tur til Rambjøra landskapsvernområde med botaniker Bjørn Moe! Turen er gratis og åpen for alle interesserte.
Ekskursjonen vil ha fokus på artskunnskap. Turdeltakerne vil få en generell innføring i karplanter, inkludert ulike urter, siv, gress, starrslekten, bregner og andre typiske planter i området.
Rambjøra har status som landskapsvernområde, med Myravatnet sentralt i området. Her finner vi en unik kombinasjon av flere særegne naturtyper, med et rikt dyre- og planteliv. Vi ser nærmere på habitatene sump, kulturmark, svartorskog og rik edelløvskog med arter som ask, alm, eik og hassel.
Bjørn Moe er botaniker og seniorkonsulent ved Universitetetsmuseet i Bergen.
Ta gjerne med kamera!
Gummistøvler er en fordel p.g.a. fuktig sump nær Myravannet.

Oppmøtedetaljer

Sandbrekkevegen, Rambjøra
60.334823 5.355049