Dendrologi- og nytteveksttur til Rambjøra

mennesker ser på plante i naturen. Foto: Hjørdis Maria Longva

Praktisk info

Dato: 20.04.24

Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Adresse: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis, Norge

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris fra: 100 kr

Ledere

Hjørdis Maria Longva

hjordis.longva@gmail.com

Bestill / Meld på

Påmeldingsfrist: 18.04.2024 23:00

Bli med Bjørn Moe og Hjørdis Longva på tur i Rambjøra!

Bli med botanikar Bjørn Moe og nyttevekstkyndig Hjørdis Maria Longva, på tur i Rambjøra landskapsvernområde og lær å artsbestemma nokre av dei vanlegaste trea, buskene og eit utval av nyttevekstene våre. Me skal sjå på viktige kjenneteikn for treslaga, som bark, vinterknoppar, bladfeste, bladform og vekstform, -og dessutan læra om kva treslag me kan forventa å finna ved gitte bonitetar som kalkrik kontra sur jord mm.  Hjørdis fortel om korleis dei ulike nyttevekstane kan nyttast til mat og drikke, og kva nyttevekstar ein finn i Rambjøra og tilsvarande omgjevnadar.

Arrangementet er ope for alle og kostar kr 100 for medlemmer og 300 for andre. Påmeldingsfrist er 18. april. 

Vel møtt til tur!

Oppmøtedetaljer

Frammøte: Parkeringsplassen ved Sandbrekkevegen, nord for Myravatnet.