Nyttevekstkyndig kurs – digital teori og feltkurs i Bergen

Foto: Hjørdis Maria Longva

Praktisk info

Fra: 01.03.2024

Til: 21.06.2024 02:00

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Antall ledige plasser: 14

Pris fra: 2000 kr

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Kurset er eksamensforberedende

Dette kurset er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste nivå på utdanning innen nyttevekster og etnobotanikk. Kursdeltagere skal gjennomgå ca. 130 viltvoksende planter (matplanter og giftplanter) fordelt på 35 slekter, det vi kaller «nyttevekster» og deres dobbeltgjengere. Deltagere skal lære å gjenkjenne disse plantene og vite hvilke plantefamilier de tilhører (norske navn). Kurset gir også en innføring i etnobotanikk og hvordan plantene har vært brukt gjennom tidene.

Kurset er eksamensforberedende og kandidater kan melde seg på en muntlig prøve for å bli sertifisert nyttevekstkyndig.

Kurset er først og fremst beregnet på personer som vil sertifisere seg som nyttevekstkyndige og bidra som tur- og kursledere på nyttevekstkurs i sin lokale forening.

Del 1 Teori

Kurset omfatter ca. 10 timer grunnleggende botanikk og  ca. 40 timers artskunnskap med digital undervisning i kursportalen. I løpet av kurset gjennomgås nyttevekstene i pensum, både spiselige og giftige, deres oppbygning, kjennetegn, samt deres historiske bruksnytte.

Kurset åpner med digitale samlinger (planteprat) i mars 2024, – man får tilgang til kursportalen like etter påmelding. E-post med brukernavn og passord får deltakerne tilsendt når man har meldt seg på kurs (husk å sjekke søppelpost-filteret).

Temaplan for samlinger med digital undervisning, som vi kaller «Planteprat» sendes til deltakere på kurset i mars. Og digital undervisning foregår stort sett hver torsdag kl. 20-22  fra 9. mars og frem til prøvene for nyttevekstkyndige i  juni (uke 24 og 25). Alle planteprat -amlingene skjer på zoom, og de blir tatt opp og lagt tilgjengelig i kursportalen.
Del 2 Feltarbeid
I tillegg til arbeid i digital kursportal, kreves det omfattende feltarbeid og egentrening, for å bli gode nyttevekstkyndige. Det er viktig at deltagere kan bruke teoretisk kunnskap i praktisk arbeid. Og det tar gjerne litt tid i naturen for å lære å kjenne artene visuelt og bli trygg på å bruke botaniske artskjennetegn for å nøkle seg frem til riktig art. Det oppfordres til å bruke vekstsesongen flittig for mye egentrening.

Vi har følgende felles aktiviteter:

  • Egne turer for kursdeltakerne, tid og sted kommer seinere.
  • Vi vil ha en nyttevekstutstilling på Arboretets dag den 2.06.24. Her studerer vi artene sammen med nyttevekstkyndige.
  • Kursdeltagere oppfordres til å følge våre nyttevekstturer. Mer informasjon om tidspunkter og steder for slike samlinger vil legges ut på https://bergen.soppognyttevekster.no/kalender/

Facebookgruppen «Nyttevekstkyndigkurs – for kursdeltagere, kandidater og kursledere» er også en viktig læringsarena. På denne gruppen er det mulig å legge ut bilder/spørsmål/øvingsoppgaver og danne studiesirkler der kandidater kan avtale å gå nyttevekstvandring sammen.

Etter kurset kan man velge å melde seg opp til Prøve for nyttevekstkyndige som holdes regionalt flere steder i landet. Dato er ikke satt, men det blir i juni 2024. Eksamensgebyr for nyttevekstkyndigprøve kommer i tillegg. Påmelding direkte til NSNF.
Ved bestått prøve blir man sertifisert nyttevekstkyndig, med vitnemål og ID kort, og kan ta oppdrag som f.eks. turleder, kursleder, formidler/foredragsholder på vegne av foreningene og forbundet (etter avtale).

Pris medlemmer: 2000,-
Pris ikke-medlemmer: 3000,-

Det nye reviderte nyttevekstkyndig-kompendiet er inkludert i prisen. 

Kurset følger studieforbundets plan for utdanning av nyttevekstkyndige 308