Nyttevekstsafari til Lønborg

Foto: Hjørdis Maria Longva

Praktisk info

Dato: 02.05.24

Tidspunkt: 17:00 - 19:00

Adresse: Helleveien 256T, 5039 Bergen, Norge

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris fra: Gratis

Ledere

Bli kjent med vårens ville nyttevekstar.

I løpet av turen skal vi sjå på viltveksande mat- og nytteplanter i området. Turleiarane stoppar ved arter av interesse etter tur og viser viktige kjenneteikn, samt fortel om plantene har forvekslingsarter ein bør være merksam på, når og korleis det er best å sanke dei, og litt om typiske bruksområde i mat og drikke. Vi vil elles òg komme inn på prinsipp for berekraftig sanking og praktiske råd for sanking.

Vi legg ikkje opp til å sanke i større mengder på denne turen, men det vil vere høve til å plukke med seg “smaksprøver” heim for den som ynskjer det.

Turen er gratis og open for alle interesserte.

Inga påmelding naudsynt.

Oppmøtedetaljer

Oppmøte i Helleveien, rett over veien for busstoppet Lønborg (Rute 12/19 fra sentrum).