Nyttevekstsafari ved Tveitevannet

Foto: Hjørdis Maria Longva

Praktisk info

Dato: 15.05.24

Tidspunkt: 17:00 - 19:00

Adresse: Sletten senter, Bergen, Norge

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris fra: Gratis

Bli kjent med vårens ville nyttevekstar.

I løpet av turen skal vi sjå på viltveksande mat- og nytteplanter i området. Turleiarane stoppar ved arter av interesse etter tur og viser viktige kjenneteikn, samt fortel om plantene har forvekslingsarter ein bør være merksam på, når og korleis det er best å sanke dei, og litt om typiske bruksområde i mat og drikke. Vi vil elles òg komme inn på prinsipp for berekraftig sanking og praktiske råd for sanking.

Vi legg ikkje opp til å sanke i større mengder på denne turen, men det vil vere høve til å plukke med seg “smaksprøver” heim for den som ynskjer det.

Turen er gratis og open for alle interesserte.

Inga påmelding naudsynt.

Oppmøtedetaljer

Oppmøte på marka nedanfor Sletten senter, ved den lille brua.