Soppens dag

Foto: Steinsopp. Foto: CC 2.0 via Pixabay.com

Praktisk info

Dato: 03.09.23

Tidspunkt: 13:00 - 17:00

Adresse: Mildevegen 250, 5259 Hjellestad, Norge

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Pris fra: Gratis

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Vi markerer Soppens dag i Arboretet på Milde.

Tradisjonen tru feirer vi Soppens dag i og ved Blondehuset på Arboretet på Milde. Vi steller i stand ei stor sopputstilling med hundrevis av artar, held open soppkontroll, ein quiz for barn og salg av bøker og effektar. Det blir òg sal av heimelaga soppsuppe.

Soppens dag er ei felles markering i Norge, Sverige og Danmark – som alltid finn stad den første søndagen i september.

Arrangemenet er kome i stand i samarbeid med Universitetshagene og Arboretet på Milde. Sopputstillinga og dei andre aktivitetane er gratis og ope for alle. Påmelding er ikkje naudsynt.

Kunne du tenkje deg å bidra som frivillig til gjennomføringa av arrangementet? Det blir vi veldig glade for! Hjelpande hender kan melde seg til: bergensnf@gmail.com

Oppmøtedetaljer

Arrangementet foregår i og ved Blondehuset i Arboretet.