Soppsakyndig Kurs

Praktisk info

Fra: 02.08.2022 17:00

Til: 31.08.2022 21:00

Forening: Bergen sopp- og nyttevekstforening

Region: Vestland

Arrangementet er stengt for påmelding

Soppsakkyndigkurs med digital teori og feltarbeid i Bergen.

Ta teorien på nett – Praksisdelen blir i Bergen

Kurset gjennomgår pensumlista for soppsakkyndige, og er kurset for deg som ønsker å lære mer om sopp. Gjennomført kurs gir anledning til å ta prøve for soppsakkyndige tidligst året etter, fordi det er viktig at dette er varig kunnskap. Etter bestått eksamen blir du soppsakkyndig og kan stå på soppkontroll.

Dette kurset er en kombinasjon av nettundervisning og feltarbeid i Bergen

Del 1 Teori (20 timer):

Nettundervisningen foregår hver tirsdag i august fra kl 17.00 til 21.00 via Zoom. Dersom du ikke allerede har denne programvaren på datamaskinen din og en brukerkonto på Zoom, anbefaler vi at du laster ned og installerer den nødvendige programvaren og registrerer en brukerkonto i god tid før kurset starter. Zoom og brukerkonto er gratis.

Nettundervisningen arrangeres av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Har du spørsmål om nettundervisningen,
ta kontakt med Lene Johansen, tlf 3823663 lene@soppognyttevekster.no

I TILLEGG TIL FORELESNINGENE PÅ NETT VIL DU FÅ TILGANG TIL SOPPSAKKYNDIGKURSET PÅ VÅR DIGITIALE KURSPLATTFORM I ETT ÅR FREMOVER.

Teoridelen av kurset vil gå igjennom arter og slekter på pensumslisten, rundt 150 arter. Kurset vil gi deg det teoretiske grunnlaget for å gjennomføre feltarbeidet. Du vil lære kjennetegnene på slektene og artene som er pensum, normlistestatus og forgiftningsforløp på giftstoffene.

Se studieplan for detaljert innhold: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9590

 

Del 2 – Praksis (ca 20 timer): 

Hovedaktiviteten i den praktiske delen er å jobbe med artsbestemmelse. Deltakerne blir med på tur for soppsakkyndige i Arboretet 17. august. Lørdag 3. september vil de delta i artsbestemmelse av pensumsopp som skal på sopputstillingen 4. september. Det vil i tillegg arrangeres egen tur seinere i sesongen.

Kursprisen er kr 2000,- for medlemmer og 3000,- for ikke-medlemmer. Kompendium for soppsakkyndige er inkludert i prisen.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her:

Medlemskap | Norges sopp- og nyttevekstforbund (soppognyttevekster.no)